Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Dowiedz się, na jakie produkty i usługi w Polsce ogłaszano najwięcej przetargów z dotacją UE

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_sukces UE_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-06-24 Sprawdź produkty i usługi dotowane przez UE, na które w Polsce ogłoszono najwięcej przetargów

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-06-24 godz: 16:42:20
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 7224916
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3768918
Pierwsze miejsce
Jeśli przyjrzeć się, które spośród produktów i usług dotowanych przez UE cieszą się obecnie największym powodzeniem w Polsce, widać, że obecnie, tj. w okresie 1-24 czerwiec 2024, najwięcej instytucji poszukuje wykonawców z zakresu Usługi szkolenia zawodowego. Inwestorzy korzystający ze środków UE opublikowali 158 przetargów z tej dziedziny i jeśli popatrzymy na resztę zestawienia, zauważymy jej bardzo wyraźną przewagę nad pozostałymi.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji znajduje się Usługi edukacyjne, na które zamieszczono 89 przetargów.
Trzecie miejsce
Na miejscu trzecim w czołówce możemy znaleźć Usługi pracy społecznej i podobnej. Na dzień dzisiejszy instytucje korzystające ze środków UE opublikowały na nie 80 przetargów.
Produkty i usługi o największej liczbie przetargów z dotacją UE w Polsce – czerwiec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Ilość przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi szkolenia zawodowego
158
2
Usługi edukacyjne
89
3
Usługi pracy społecznej i podobnej
80
4
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
72
5
Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
69
6
Specjalne usługi projektowe
55
7
Urządzenia komputerowe
55
8
Roboty budowlane w zakresie budynków
54
9
Usługi reklamowe i marketingowe
52
10
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
48

HISTORIA Sprawdź, na jakie produkty i usługi w Polsce w ubiegłych miesiącach pojawiało się najwięcej przetargów z dotacją UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Dowiedz się, na jakie produkty i usługi w Polsce pojawi się najwięcej przetargów z dotacją UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...