Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w Polsce

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-06-24 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w Polsce

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-06-24 godz: 16:42:20
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 7224916
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3768918
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w Polsce, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja słodu. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Uprawa ryżu. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Uprawa roślin włóknistych to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w Polsce – czerwiec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja słodu
1
2
Uprawa ryżu
1
3
Uprawa roślin włóknistych
1
4
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
1
5
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
1
6
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
1
7
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
1
8
Transport rurociągowy pozostałych towarów
1
9
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
1
10
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
2

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w Polsce

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w Polsce prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: