Kategorie
Liderzy
Lider aktywności gospodarczej

Wybierz z listy liderów:

Samorządowy lider inwestycji

Wybierz z listy liderów:

Obejrzyj koniecznie, u których podmiotów gospodarczych w Polsce rośnie zainteresowanie finansowaniem inwestycji ze środków UE

Aktualizacja: dzisiaj16:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_rozmowa biznesowa_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-06-24 Śledź instytucje, które w Polsce aktualnie publikują najwięcej ogłoszeń przetargowych z dotacją UE

Opis
Artykuł prezentuje podmioty gospodarcze, które opublikowały najwięcej przetargów z dotacją UE. Podmioty te korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych. Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych przedmiotów oraz usług, czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji. W naszym serwisie OWG zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-06-24 godz: 16:42:21
2.Ilość wszystkich firm w Polsce wynosi: 7224916
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Polsce wynosi: 3768918
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym podmiotom, które obecnie w Polsce wykazują coraz wyższe zainteresowanie finansowaniem swoich przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-24 czerwiec 2024 pod względem liczby publikowanych ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce wysuwa się NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA z liczbą 11 przetargów, lekko zarysowując swoją przewagę nad pozostałymi.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu wśród instytucji coraz powszechniej wykorzystujących fundusze UE jest FF MARKA WŁASNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z przyrostem ilości przetargów wynoszącym 10.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się obecnie EUROTECH KRÓL SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Instytucja ta zwiększyła liczbę przetargów finansowanych ze środków unijnych o 9.
Podmioty o największym wzroście liczby przetargów z dotacją UE w Polsce za okres 1-24 czerwiec 2024

HISTORIA Sprawdź, które podmioty gospodarcze w Polsce publikowały w ubiegłych miesiącach najwięcej ogłoszeń przetargowych

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj przyszłych liderów pozyskiwania środków unijnych w Polsce

Trwa pobieranie danych...