Profil firmy
Firma z REGON

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.

REGON:
27174763100079
Oddział
Dane podstawowe
REGON:
27174763100079
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Nazwa:
Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A.
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Organ rejestrowy:
-
Rodzaj rejestru lub ewidencji
-
Numer w rejestrze lub ewidencji
PODMIOTY NIE PODLEGAJĄCE WPISOM DO REJESTRU LUB EWIDENCJI
Do pobrania
Oficjalne dane
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Powiat:
Jastrzębie-Zdrój
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Gmina:
Jastrzębie-Zdrój
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Miejscowość:
Jastrzębie-Zdrój
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
44-330
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Ulica:
ul. Towarowa
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Nr budynku:
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Nr lokalu
-
Dane dodatkowe:
Data wpisu do rejestru lub ewidencji:
2017-04-01
Data powstania:
1995-09-01
Data rozpoczęcia dzialalności:
1995-09-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-08-11
zmian: 1
Data wpisu do REGON:
-
Data zawieszenia działalności:
-
Data wznowienia działalności:
-
Data zakończenia działalności:
-
Data skreślenia z REGON:
-
Klasyfikacja działalności:
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 7490Z
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 7490Z
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-08-11
  zmian: 1
 • 2410Z
  PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH
 • 2511Z
  PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
 • 2599Z
  PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 3020Z
  PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO
 • 3600Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 3700Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 3811Z
  ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 4399Z
  POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 4799Z
  POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
 • 4941Z
  TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-08-11
  zmian: 1
 • 4950B
  TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 5210B
  MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 5510Z
  HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
 • 6810Z
  KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 6820Z
  WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 7112Z
  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 • 7711Z
  WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 8559B
  POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies