Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

"MIĘDZYNARODOWA RADA BIZNESU"

KRS:
0000529776
NIP:
8982209242
REGON
360032774
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529776
NIP:
8982209242
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-12-05
zmian: 1
REGON:
360032774
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-12-05
zmian: 1
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2014-11-03
Data ostatniego wpisu:
2019-07-24
Data rozpoczęcia działalności:
2014-11-03
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
  • Anna Jach
  • Paweł Czesny
  • Norbert Krzyżanowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 5
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Bogusław Jach
  • Konrad Romańczuk
  • Kamila Romańczuk
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Powiat
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Gmina
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Miejscowość:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Kod pocztowy:
50-309
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Ulica
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
15,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
lok.
15
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Poczta:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
CELEM STOWARZYSZENIA JEST INICJOWANIE, WSPIERANIE I POMOC W RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIACH SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI SPOŁECZNO GOSPODARCZEMU POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: 1) OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWO PRZYRODNICZEGO; 2) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ W TYM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 3) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH; 4) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SENIORÓW;5) ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W TYM POPRZEZ WSPIERANIE ROZWOJU EKOTURYSTYKI; 6)PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH; 7)ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ; 8)UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN W TYM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC SPOŁECZNYCH; 9)DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I NOWYCH TECHNOLOGII; 10)DZIAŁANIA NA RZECZ TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH POWSTAWANIU I ROZWOJOWI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW; 11)DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 12) UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 13) UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; 14) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; 15) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ JEDNOSTKI KOŚCIELNE (JEŻELI ICH CELE STATUTOWE OBEJMUJĄ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO) W WYŻEJ WYMIENIONEJ DZIAŁALNOŚCI; 16) DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI EXPORTU; 17) DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI Z CAŁEGO ŚWIATA; 18) DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW; 19) DZIAŁANIA NA RZECZ POZYSKANIA INWESTORÓW DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW, START-UPÓW I POMYSŁÓW BIZNESOWYCH POPRZEZ AKCJE PROMOCYJNE; 20) KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU NASZEGO KRAJU ZA GRANICĄ; DALSZA CZĘŚĆ CELÓW W § 7 STATUTU.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies