Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

FUNDACJA SŁONECZNA PRZYSTAŃ

KRS:
0000529518
NIP:
8992758938
REGON
360001302
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529518
NIP:
8992758938
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-21
zmian: 1
REGON:
360001302
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-21
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2014-10-30
Data ostatniego wpisu:
2021-10-15
Data rozpoczęcia działalności:
2014-10-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji:
1. ZASTRZEŻENIEM UST. 2, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. 2. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)- OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI.
Członkowie reprezentacji:
  • Tomasz Paweł Misztur
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA FUNDACJI
Osoby wchodzące w skład:
  • Iwona Grażyna Piasecka
  • Rafał Józef Piasecki
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-04-21
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Powiat
WROCŁAWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 2
Gmina
SIECHNICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 2
Miejscowość:
ŻERNIKI WROCŁAWSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 3
Kod pocztowy:
55-010
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 2
Ulica
PARKOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 3
24,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 3
lok.
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 2
Poczta:
ŻERNIKI WROCŁAWSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 3
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ OSOBY STARSZE. 2. POPULARYZACJA IDEI MEDIACJI RODZINNEJ I SPOŁECZNEJ. 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI INWALIDÓW I OSÓB STARSZYCH. 4. POPULARYZACJA EDUKACJI O ZDROWYM ŻYWIENIU ORAZ PROZDROWOTNEGO TRYBU ŻYCIA, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB STARSZYCH. 5. PROZDROWOTNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB STARSZYCH PROMOWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ INSTRUKTORSKĄ (NORDIC WALKING, PŁYWANIE, TENIS ZIEMNY ITP.). 6. POGŁĘBIANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI WŚRÓD OSÓB STARSZYCH, POPRZEZ ORGANIZACJE WSPÓLNYCH WYJAZDÓW KRAJOZNAWCZYCH. 7. SPECJALISTYCZNA OPIEKA ORAZ REHABILITACJA, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB STARSZYCH. 8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ. 9. TWORZENIE WARUNKÓW ZAMIESZKANIA I OPIEKI ZAPEWNIAJĄCYCH SPOKOJNE I GODNE ŻYCIE OSOBOM STARSZYM, TAKŻE O RÓŻNORODNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ZE SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO I OSOBOM SAMOTNYM. 10. POMOC OSOBOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ W KIERUNKACH REALIZUJĄCYCH PODSTAWOWE CELE FUNDACJI.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies