Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

FUNDACJA GOSPODARSTWO DŹWIĘKIEM I OBRAZEM

KRS:
0000529935
NIP:
9591960729
REGON
361013690
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529935
NIP:
9591960729
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-09-16
zmian: 1
REGON:
361013690
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-09-16
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2014-11-03
Data ostatniego wpisu:
2021-03-17
Data rozpoczęcia działalności:
2014-11-03
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
  • Anna Beata Janik
  • Karolina Magdalena Korzec Mruc
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Powiat
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Gmina
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Kod pocztowy:
01-858
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Ulica
GEN. KLEMENSA STANISŁAWA RUDNICKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
1,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
lok.
75
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-03-17
zmian: 1
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-11-03
zmian: 2
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
DZWIEKIEMIOBRAZEM@POCZTA.FM
Cel działalności organizacji
1. REALIZACJA PROJEKTÓW ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN KULTURY I SZTUKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FILMEM, TEATREM, MUZYKĄ, ARCHITEKTURĄ, ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ, SZTUKAMI AUDIO-WIZUALNYMI, FOTOGRAFIĄ, MALARSTWEM, GRAFIKĄ, RZEŹBIARSTWEM, LITERATURĄ. POEZJĄ; 2. PROMOCJA WSZYSTKICH DZIEDZIN KULTURY I SZTUKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FILMEM, TEATREM, MUZYKĄ, ARCHITEKTURĄ, ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ, SZTUKAMI AUDIO-WIZUALNYMI, FOTOGRAFIĄ, MALARSTWEM, GRAFIKĄ, RZEŹBIARSTWEM, LITERATURĄ, POEZJĄ; 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY I REWITALIZACJI ZABYTKÓW; 4. WSPIERANIE I WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KULTURY, BIBLIOTEKAMI, SZKOŁAMI I PRZEDSZKOLAMI; 5. REALIZACJA PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH ZE SPORTEM I REKREACJĄ; 6. REALIZACJA PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z POLSKIM DZIEDZICTWEM NARODOWYM, POLSKĄ KULTURĄ, SZTUKĄ I HISTORIĄ; 7. PRZYWRACANIE PAMIĘCI O ZAPOMNIANYCH TWÓRCACH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH; 8. WSPIERANIE ARTYSTÓW I TWÓRCÓW, POMOC W ROZWOJU OSOBISTYM ARTYSTÓW I TWÓRCÓW; 9. PROMOCJA SPORTU I REKREACJI; 10. REALIZACJA PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII; 11. PROMOCJA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII; 12. PROMOWANIE MŁODYCH TALENTÓW; 13. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI UDZIELANIE WSPARCIA W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI, POSZUKIWANIACH PRACY, REHABILITACJI, PRZYGOTOWANIACH DO PARAOLIMPIAD. 14. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ GRUP WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS GRUP WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB STARSZYCH, ŻYJĄCYCH W UBÓSTWIE, OSÓB POZBAWIONYCH DOSTĘPU DO DÓBR KULTURY, WIĘŹNIÓW, OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE, BEZROBOTNYCH, UCHODŹCÓW, MIGRANTÓW, MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH, MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH; 15. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ DZIECI ZE ŚRODOWISK PATOLOGICZNYCH, CHORYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI; 16. PROMOCJA OCHRONY ZDROWIA; 17. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, OŚWIATOWA I WYCHOWAWCZA; 18. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I SPOŁECZNEJ; 19. PROMOWANIE OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA; 20. PROMOWANIE OCHRONA PRAW KOBIET; 21. PROMOWANIE OCHRONA PRAW KONSUMENTA; 22. PROMOWANIE OCHRONA PRAW MNIEJSZOŚCI SEKSUALNYCH; 23. PROMOWANIE ORGANIZACJA WOLONTARIATU; 24. PROMOWANIE IDEI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies