Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

"FUNDACJA CENTRUM INICJATYW ZDROWOTNYCH"

KRS:
0000529567
NIP:
9471984489
REGON
360002827
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000529567
NIP:
9471984489
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-12-08
zmian: 1
REGON:
360002827
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-12-09
zmian: 1
Forma prawna
FUNDACJA
Data rejestracji:
2014-10-30
Data ostatniego wpisu:
2020-10-03
Data rozpoczęcia działalności:
2014-10-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Członkowie reprezentacji:
  • Aneta Gwozdowska
  • Zofia Barbara Gwozdowska
  • Kamil Jarosław Gwozdowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 3
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Powiat
M. ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Gmina
M. ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Miejscowość:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Kod pocztowy:
91-025
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Ulica
TUROSZOWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
8,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
lok.
25
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Poczta:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-30
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
1. PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY OGÓLNEJ I SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE ZDROWIA, EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, 2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, 3.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ I EDUKACYJNEJ WŚRÓD RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH, 4. INTERDYSCYPLINARNA EDUKACJA SPOŁECZEŃSTWA W OKRESACH ZDROWIA I CHOROBY, 5. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA WŚRÓD SPECJALISTÓW NAUK MEDYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH, 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POMOCY I AKTYWIZACJI OSÓB W WIEKU STARSZYM, 7. WSPÓŁUDZIAŁ W KSZTAŁTOWANIU MODELU OPIEKI ZDROWOTNEJ, 8. POMOC STUDENTOM KIERUNKÓW MEDYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH W ROZWOJU NAUKOWYM ORAZ ZAWODOWYM, 9.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 10. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, 11. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 12. POMOC W LECZENIU I EDUKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 13. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies