Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

"BOROWIACKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE"

KRS:
0000528916
NIP:
-
REGON
-
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000528916
NIP:
-
REGON:
-
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2014-10-27
Data ostatniego wpisu:
2014-10-27
Data rozpoczęcia działalności:
2014-10-27
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU
Członkowie reprezentacji:
  • Dawid Moraczewski
  • Miłosz Sucharski
  • Krzysztof Fryckowski
  • Dariusz Kotlenga
  • Jan Figler
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
  • Krzysztof Haszczak
  • Marcin Idzikowski
  • Tomasz Lutoborski
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Powiat
TUCHOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Gmina
GOSTYCYN
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Miejscowość:
GOSTYCYN
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Kod pocztowy:
89-520
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Ulica
BYDGOSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
23,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
lok.
---
Poczta:
GOSTYCYN
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 1
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
-
Cel działalności organizacji
CELEM STOWARZYSZENIA JEST ORGANIZOWANIE WĘDKARSTWA, REKREACJI, SPORTU WĘDKARSKIEGO, STWARZANIE MIESZKAŃCOM POWIATU, W TYM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA, DOGODNYCH WARUNKÓW WĘDKOWANIA, RACJONALNE UŻYTKOWANIE I OCHRONA WÓD, ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POSZANOWANIA PRZYRODY I ZNAJOMOŚCI ZASAD GOSPODARKI WĘDKARSKIEJ, KSZTAŁTOWANIE ETYKI WĘDKARSKIEJ ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY, ROZWOJU KRAJOZNAWSTWA, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, W TYM RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA WÓD I ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies