Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z KRS

KRS:
0000528955
NIP:
8781798987
REGON
341641574
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Stowarzyszeń
Dane podstawowe
KRS:
0000528955
NIP:
8781798987
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-02-24
zmian: 2
REGON:
341641574
HISTORIA ZMIANx
od: 2016-02-24
zmian: 2
Forma prawna
STOWARZYSZENIE
Data rejestracji:
2014-10-27
Data ostatniego wpisu:
2021-06-08
Data rozpoczęcia działalności:
2014-10-27
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacji:
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA, WZGLĘDNIE OSÓB DO TEGO UPOWAŻNIONYCH NA PODSTAWIE PISEMNEGO PEŁNOMOCNITWA. W KAŻDYM PRZYPADKU WYMAGANA JEST OBLIGATORYJNIE KONTRASYGNATA SKARBNIKA.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
-
Dane adresowe
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
Powiat
WĄBRZESKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
Gmina
WĄBRZEŹNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
Miejscowość:
WĄBRZEŹNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
Kod pocztowy:
87-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
Ulica
1 MAJA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
46,
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
lok.
---
Poczta:
WĄBRZEŹNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-10-27
zmian: 2
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail
SERCEDLASERCA3@WP.PL
Cel działalności organizacji
CELEM STOWARZYSZENIA SĄ DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH; RODZIN I OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI: UZALEŻNIEŃ, PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) PODEJMOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH MAJĄCYCH NA CELU WSZECHSTRONNĄ POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I MATERIALNEJ; 2) PODEJMOWANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH MAJĄCYCH NA CELU WSZECHSTRONNĄ POMOC OSOBOM I RODZINOM, DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI: UZALEŻNIEŃ, PRZEMOCY DOMOWEJ LUB INNYCH DYSFUNKCJI; 3) WSPIERANIE I INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ, TWÓRCZEJ, KULTURALNEJ, SPORTOWEJ; 4) SZERZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ZDROWYMI; 5) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZEJ; 6) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; 7) REPREZENTOWANIE INTERESÓW RODZIN I OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ WOBEC WŁADZ PUBLICZNYCH; 8) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ; 9) PODEJMOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ; 10) PODEJMOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INTEGRACJI POKOLENIOWEJ; 11) WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE ZGODNYM Z CELAMI DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA; 12) UBIEGANIE SIĘ O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE (UE I INNE) POPRZEZ SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOTACJE NA ZADANIA ZGODNE Z CELAMI STOWARZYSZENIA.
Klasyfikacja działalności
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies