Profil firmy
Firma z KRS

WODOCIĄGI KÓRNICKIE I USŁUGI KOMUNALNE WODKOM KÓRNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000006806
NIP:
7851004711
REGON:
630283964
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000006806
REGON:
630283964
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
NIP:
7851004711
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-08-08
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-04-09
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-04-09
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
3 044 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 9
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
Członkowie reprezentacji:
 • Robert Jan Przybysz
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Antoni Kalisz
 • Małgorzata Sawicka
 • Bronisław Dominiak
 • Magdalena Kupiecka
HISTORIA ZMIANx
od: 2005-01-14
zmian: 10
Wspólnicy:
 • MIASTO I GMINA KÓRNIK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Powiat:
POZNAŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Gmina:
KÓRNIK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Miejscowość:
KÓRNIK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Kod pocztowy:
62-035
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Ulica:
POZNAŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Nr budynku
71C
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
KÓRNIK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-09
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-09
  zmian: 4
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies