Profil firmy
Firma z KRS

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

KRS:
0000167905
NIP:
7822273377
REGON:
634500631
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000167905
REGON:
634500631
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-06-05
zmian: 1
NIP:
7822273377
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-06-05
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-07-28
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-07-28
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe - wpisane do KRS
Forma prawna:
STOWARZYSZENIE
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ DOTYCZĄCE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Wiesław Zwierzchowski
 • Przemysław Piechocki
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 7
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
 • Jagoda Karolina Paluch
 • Anna Magdalena Zwierzchowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 8
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 1
Powiat:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 2
Gmina:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 2
Miejscowość:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 1
Kod pocztowy:
61-475
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 5
Ulica:
GÓRECKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 5
Nr budynku
115
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 4
Nr lokalu
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-05-25
zmian: 1
Poczta:
POZNAŃ
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-28
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2016-12-07
  zmian: 1
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.99
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies