Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH "MIKST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000044058
NIP:
8240002592
REGON:
710010598
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000044058
REGON:
710010598
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
NIP:
8240002592
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-11
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-09-17
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-09-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
173 800,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI UPRAWNIENI SĄ: A) W SPRAWACH GDY WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000 ZŁOTYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W SPRAWACH GDY WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Dariusz Marcin Ostasz
 • Kajetan Kamiński
 • Marcin Stolarczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 8
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Janusz Oleksiuk
 • Zdzisław Sawicki
 • Luiza Sawicka
 • Mirosław Pawłowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 8
Wspólnicy:
 • ELMO SPÓŁKA AKCYJNA
 • ELMO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Powiat:
WĘGROWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Gmina:
WĘGRÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Miejscowość:
WĘGRÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Kod pocztowy:
07-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Ulica:
GDAŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Nr budynku
69A
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WĘGRÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-09-17
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 23.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-09-17
  zmian: 4
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.13.Z
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 47.30.Z
  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies