Profil firmy
Firma z KRS
Logo firmy

POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000039372
NIP:
5832754002
REGON:
192547620
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000039372
REGON:
192547620
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-20
zmian: 1
NIP:
5832754002
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-10-22
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-08-29
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-08-29
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
372 183 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 9
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB UŻYWAJĄCYCH TYTUŁÓW: PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZEZSA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
Członkowie reprezentacji:
 • Sławomir Kopański
 • Beata Bednarczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 12
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Maria Magdalena Jagielska
 • Andrzej Glica
 • Iwona Krzywdzińska
 • Magdalena Kamila Grobel
 • Grzegorz Łukasik
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 36
Wspólnicy:
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 1
Powiat:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 2
Gmina:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 2
Miejscowość:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 1
Kod pocztowy:
80-051
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 1
Ulica:
SANDOMIERSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 1
Nr budynku
19
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 2
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 2
Poczta:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-08-29
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
PPMT@PPMT.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-08-29
  zmian: 3
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.12.Z
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 49.20.Z
  Transport kolejowy towarów
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies