Profil firmy
Firma z KRS

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU

KRS:
0000081242
NIP:
5841066193
REGON:
190056591
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000081242
REGON:
190056591
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 1
NIP:
5841066193
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-18
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-01-16
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-01-16
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-12-18
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe - wpisane do KRS
Forma prawna:
STOWARZYSZENIE
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD KOŁA
Sposób reprezentacji:
1. KOŁO REPREZENTOWANE JEST PRZEZ 2 OSOBY: PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCEGO, BĄDŹ PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO ORAZ SKARBNIKA LUB SEKRETARZA. 2. PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ORAZ CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ZMIANĘ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH KOŁO REPREZENTUJĄ DWIE OSOBY WYMIENIONE W UST. 1 ORAZ GŁÓWNY KSIĘGOWY KOŁA. 3. OSOBY WYMIENIONE W UST. 1 I 2 NIE MOGĄ POZOSTAWAĆ W ZWIĄZKACH POKREWIEŃSTWA I POWINOWACTWA.
Członkowie reprezentacji:
 • Monika Gołubiew Konieczna
 • Katarzyna Joanna Świeczkowska
 • Ireneusz Gerlach
 • Magdalena Marta Kowalska
 • Adriana Sabrina Dadci Smoliniec
 • Joanna Barbara Cwojdzińska
 • Stanisław Władysław Jakubek
 • Ewa Helena Truszkowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 10
Organ nadzoru:
KOMISJA REWIZYJNA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marianna Zofia Łukowska
 • Czesław Kazimierz Szymczak
 • Alicja Zimna
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 5
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 1
Powiat:
M. GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 1
Gmina:
M. GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 1
Miejscowość:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 1
Kod pocztowy:
80-371
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 2
Ulica:
JAGIELLOŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 2
Nr budynku
11
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-16
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 18.14.Z
  Introligatorstwo i podobne usługi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-18
  zmian: 1
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 73.12
  Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-18
  zmian: 1
 • 82.19.Z
  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z
  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
 • 88.10.Z
  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 90.01.Z
  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.03.Z
  Artystyczna i literacka działalność twórcza
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies