Profil firmy
Firma z KRS

OCENA WIARYGODNOŚCI | NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

KRS:
0000069210
NIP:
5250008732
REGON:
000288461
Ocena wiarygodnościJak to działaFAQPrzepisy prawne
Idea
Video Tutorial SowiaZobacz tutoriale
Krok 1. Ocena wstępna
Dane do oceny z bazy OWG.PL
Czy firma jest AKTYWNA
TAK
Czy firma jest płatnikiem VAT (jest w rejestrze VAT)
TAK
Czy firma należy do grupy VAT
NIE
Czy firma ma status płatnika VAT CZYNNY
TAK
Czy firma ma status płatnika VAT ZWOLNIONY
NIE
Czy grupa VAT ma status płatnika VAT CZYNNY
NIE
Czy firma istnieje na rynku ponad rok
TAK
Czy firma ma adres zakwestionowany przez US lub KRS
NIE
Czy firma ma NIP prawidłowy
TAK
Krok 2. Zakup/Sprzedaż
Krok 3. Weryfikacja adresu

Sprawdż oficjalne dane z deklarowanymi przez firmę.

Oficjalne dane firmy:

1) nazwa: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
2) kod_pocztowy: 00-791
3) miejscowość: WARSZAWA
4) ulica: CHOCIMSKA
5) nr budynku: 24
6) nr lokalu: ---
7) poczta: WARSZAWA
Czy firma deklaruje adres zgodny z powyższym? (Zaznacz poprawną odpowiedź)
Krok 4. Weryfikacja konta

Lista kont bezpiecznych wpisanych do rejestru VAT. Prosimy o sprawdzenie Czy firma podaje konto które znajduje się poniżej

-----------------------------------------------------

1) 13102010420000870204475877
2) 24102010420000810205238102
3) 24102010420000830204600229
4) 24102010420000850204646982
5) 28113010170080118020200007
6) 31102010420000840204593846
7) 31102010420000870204593796
8) 35102010420000830204600419
9) 36102010420000860204725190
10) 43102010420000830204718518
11) 43102010420000880204411559
12) 44102010420000850204618395
13) 44113010170080118020200010
14) 45102010420000820204600385
15) 46124011091111000005156858
16) 47102010420000880204600443
17) 50102010420000870204653012
18) 58102010420000810204342762
19) 58102010420000810204418810
20) 59102010420000830204505509
21) 61102010420000810204718583
22) 63102010420000820204475901
23) 65102010420000810204619377
24) 68102010420000810204681112
25) 68102010420000810204977932
26) 70102010420000870204377172
27) 71113010170080118020200009
28) 74102010420000810204970937
29) 77102010420000850204499752
30) 78102010420000810204807808
31) 80102010420000810204807675
32) 81102010420000820204361408
33) 81102010420000850204361358
34) 82113010170080118020200005
35) 84102010420000830204593911
36) 87102010420000840204728541
37) 88102010420000840204465944
38) 88124011091978000005156887
39) 89102010420000810204876480
40) 93113010170080118020200001
41) 96102010420000810204516290
42) 98102010420000830202008027
43) 98102010420000830204977973

Czy firma podaje konto wpisane do rejestru VAT?
Krok 4. Akceptacja końcowa
Czy wszystkie powyższe dane są poprawne
Przejdź wszystkie kroki, aby otrzymać końcową ocenę wiarygodności handlowej.
Ocena końcowa uwzględniająca dane z wszystkich etapów
Ocena wstępna przed zatwierdzeniem danych

Ocena: 4 / 6

4
06

Rady

Wskazanie:

Wybrany rodzaj kontaktu handlowego jest bezpieczny, istnieje jednak ryzyko, że adres deklarowany przez podmiot jest niezgodny z oficjalnym.

Porada dla sprzedających:

W przypadku sprzedaży kontrahentowi zalecamy, aby towary i usługi dostarczyć po dokonanej przedpłacie.

Zagrożenie przy sprzedaży kontrahentowi:

Przypominamy, że brak prawidłowo wskazanego miejsca prowadzenia działalności uniemożliwi skuteczną windykację i wydłuży postępowanie sądowe.

Zagrożenie przy zakupie od kontrahenta:

Przypominamy, że w przypadku płatnościach powyżej 15 000 zł wymagana jest weryfikacja konta na białej liście podatników. Jeżeli konto nie figuruje w rejestrze, to nabywca będzie obciążony solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe kontrahenta. Nie może również zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

FAQ

Dla kogo jest ważna ocena wiarygodności?

Każda firma w Polsce, która wystawia oferty, sprzedaje lub kupuje od innych firm produkty i usługi powinna korzystać z systemu oceny wiarygodności handlowej.

Co ile dni sprawdzać wiarygodność handlową kontrahenta?

Oficjalne dane firmy, które wpływają na ocenę wiarygodności handlowej mogą zmianiać się w ciągu dnia. Zaleca się sprawdzanie wiarygodności handlowej przynajmniej raz dziennie. Raport oceny wiarygodności jest ważny tylko jeden dzień.

Czy warto sprawdzać wiarygodność kontrahenta?

TAK, sprawdzenie wiarygodności handlowej kontrahenta jest wręcz obowiązkowe.

Korzyści płynące z oceny wiarygodności handlowej:

 • Oszczędzamy czas, gdy nie wystawiamy oferty firmie, która nie istnieje lub jest nieaktywna.
 • Oszczędzamy czas, gdy sprzedajemy lub kupujemy od firmy, która nie ma adresu lub jej konto jest nieznane Urzędowi Skarbowemu.
 • Unikamy problemów, a więc oszczędzamy czas i pieniądze, gdy dzięki sprawdzeniu wiarygodności kontrahenta, podejmujemy słuszne decyzje handlowe.
Czy można zaufać systemowi do oceny wiarygodności kontrahenta?

TAK, zaufanie do automatycznych systemów wzrasta. Oczywiście za takimi systemami stoją ludzie, którzy mogą popełniać błędy i być subiektywni. Automat natomiast jest obiektywny, a każdy błąd w jego działaniu, można szybko skorygować.

Czy korzystanie z oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest bezpłatne?

TAK, korzystanie z oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest bezpłatne.

Czy można samodzielnie ocenić wiarygodność kontrahenta?

NIE, Po pierwsze ocenę wiarygodności handlowej kontrahenta powinien robić inny dział, niż dział handlowy.Po drugie jeżeli nawet firma posiada wyspecjalizowany dział prawno-finansowy to mając dane dostępne w profilach owg.pl można nie znać pewnych zależności i popełnić błąd.Po trzecie nasza rekomendacja jest na NIE, bo z pozoru prosta ocena posiada 112 reguł uwzględniających pewne dane z obszaru praktyki US czy KRS, które nie są powszechnie znane.

Generalnie nasz system oceny wiarygodności kontrahenta zapewnia:

 • Szybkość - działa w ułamku sekundy, co nawet dla najlepszego eksperta w Polsce jest niewykonalne.
 • Dostępność - jest dostępny 24 godziny na dobę, gdy ekspert nie jest osiągalny.
 • Przewidywalność - działa w sposób przewidywalny, a ekspert może popełnić błąd, co niestety zdarza się nawet najlepszym.
Jak często można sprawdzać wiarygodność handlową kontrahenta?

Wiarygodność handlową kontrahenta można sprawdzać z częstotliwością 360 sprawdzeń na godzinę. Obecne zabezpieczenie ilości sprawdzeń na godzinę dotyczy jednego IP. Uważamy, że 10 sekund na sprawdzenie kontrahenta jest czasem minimalnym, jaki trzeba poświęcić na analizę i wykonanie wydruku raportu. Czasy krótsze, to najprawdopodobniej praca automatów, a nie użytkownika.

Czy ocena wiarygodności handlowej kontrahenta jest dostępna 24h?

TAK, System oceny wiarygodności handlowej kontrahenta pracuje w pełni automatycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mogą występować przerwy techniczne w celu konserwacji systemu.

Przepisy prawne

Prawo przedsiębiorców
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)
Podatek od towarów i usług
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
Krajowy Rejestr Sądowy
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 z późn. zm.)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).
Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)
Statystyka publiczna
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.)

Jak to działa

Lista warunków uwzględnianych w obliczaniu wiarygodności handlowej kontrahenta

Do obliczenia ostatecznej oceny wiarygodności handlowej kontrahenta używamy następujących warunków:

Warunki pobierane z systemu owg.pl

 • Czy firma ma obecnie aktywny status?
 • Czy firma jest płatnikiem VAT?
 • Czy firma należy do grupy VAT?
 • Czy firma ma czynny status płatnika VAT?
 • Czy grupa VAT ma czynny status płatnika VAT?
 • Czy firma podaje konto wpisane do rejestru VAT?
 • Czy firma istnieje na rynku ponad rok?
 • Czy firma ma zakwestionowany adres przez US lub KRS?
 • Czy firma ma prawidłowy NIP?
 • Czy użytkownik rozpatruje sprzedaż kontrahentowi?

Warunki, które użytkownik weryfikuje oceniając swojego kontrahenta:

 • Czy użytkownik rozpatruje zakup od kontrahenta?
 • Czy firma deklaruje adres zgodny z oficjalnym?
 • Czy firma posiada konta virtualne?
 • Czy firma podaje konto spoza listy kont?
Ilość reguł wykorzystywanych do obliczenia ostatecznego wyniku

Współczynnik Wiarygodności Handlowej Kontrahentów uwzględnia 20 warunków oraz 112 funkcji logicznych.Wykonanie obliczeń i analiz oparte zostało o autorski system regułowy Expert. Dzięki temu modelowanie reguł i udoskonalanie współczynnika wiarygodności handlowej kontrahenta jest wykonywane codziennie przez ekspertów od oceny wiarygodności. Udoskonalanie narzędzia regułowego Expert jest realizowane przez dział informatyczny.

Ilość przepisów prawa

Reguły zaszyte w systemie oceny wiarygodności kontrahenta uwzględniają 9 przepisów prawa.

Jaka jest skala liczbowa końcowej oceny?

Skala do oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest 7 stopniowa. Kontrahent otrzymuje ocenę w przedziale od 0 do 6.

Jak działa system regułowy Expert?

System regułowy Expert jest naszym autorskim rozwiązaniem informatycznym, w którym praca eksperta posiadającego wiedzę w danej dziedzinie została wyraźnie oddzielona od prac informatycznych.Ekspert modeluje działanie systemu przy użyciu implikacji czyli formuły zdaniowej JEŻELI ... TO ...

Tryb aktualizacji systemu oceny

System oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest aktualizowany w trybie dniowym. Każda uwaga lub poprawka rozpatrywana jest w pierwszym dniu roboczym po dacie zgłoszenia lub jeżeli jest to dzień roboczy to w tym samym dniu.

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies