Profil firmy
Firma z KRS

MEDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001036063
NIP:
-
REGON:
-
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
-
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001036063
REGON:
-
NIP:
-
Data wpisu do rejestru:
2023-05-15
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-05-15
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Klaudia Dominika Prymek
 • Barbara Rzeźnik
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Klaudia Dominika Prymek
 • Barbara Rzeźnik
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Powiat:
PUŁTUSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Gmina:
PUŁTUSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Miejscowość:
PUŁTUSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Kod pocztowy:
06-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Ulica:
SPACEROWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Nr budynku
11
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
PUŁTUSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-15
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 47.9
  Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-05-15
  zmian: 1
 • 72
  BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 85
  EDUKACJA
 • 86
  OPIEKA ZDROWOTNA
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 87
  POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
 • 88
  POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies