Profil firmy
Firma z KRS

KLUB SPORTOWY NORWID CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001056888
NIP:
9492263507
REGON:
526321056
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001056888
REGON:
526321056
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-10
zmian: 1
NIP:
9492263507
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2023-09-07
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-09-07
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
93 650,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW POWOŁANYCH NA CZAS NIEOKREŚLONY. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST Z MOCY POWOŁANIA PREZESEM ZARZĄDU UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYMI W IMIENIU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM UMOCOWANYM DO DOKONANIA DANEJ CZYNNOŚCI.
Członkowie reprezentacji:
 • Lesław Walaszczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE SENIORZY - JUNIOROM "SIATKÓWKA 2002"
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Powiat:
CZĘSTOCHOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Gmina:
CZĘSTOCHOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Miejscowość:
CZĘSTOCHOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Kod pocztowy:
42-202
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Ulica:
ŻUŻLOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Nr lokalu
2.052
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Poczta:
CZĘSTOCHOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-09-07
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 93.12.Z
  Działalność klubów sportowych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-09-07
  zmian: 1
 • 73.12.A
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 93.11.Z
  Działalność obiektów sportowych
 • 93.12.Z
  Działalność klubów sportowych
 • 93.13.Z
  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies