Profil firmy
Firma z KRS

"INTEGROTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000055811
NIP:
8331337619
REGON:
472925293
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000055811
REGON:
472925293
HISTORIA ZMIANx
od: 2004-08-17
zmian: 1
NIP:
8331337619
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-09-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-23
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-23
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W WYPADKU ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 1.600.000,00 (JEDEN MILION SZŚĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:
 • Piotr Łuczak
 • Krzysztof Janusz Nowak
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 3
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Piotr Łuczak
 • Krzysztof Janusz Nowak
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 1
Powiat:
M. ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 2
Gmina:
M. ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 2
Miejscowość:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 2
Kod pocztowy:
90-312
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 2
Ulica:
PLAC ZWYCIĘSTWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 2
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-23
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 26.51.Z
  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-23
  zmian: 2
 • 28.9
  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
 • 33
  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 46.5
  Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
 • 46.6
  Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
 • 61.90.Z
  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.0
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies