Profil firmy
Firma z KRS

INBAP NIERUCHOMOŚCI 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001004575
NIP:
5252932800
REGON:
-
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001004575
REGON:
-
NIP:
5252932800
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2022-11-24
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2022-11-24
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Ikona
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Iwona Agnieszka Kowieska Sadziak
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Bartłomiej Andrzej Paczóski
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Gmina:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Kod pocztowy:
00-133
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Ulica:
ALEJA JANA PAWŁA II
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Nr budynku
22
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-11-24
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
BIURO@INBAP.COM
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35
  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-11-24
  zmian: 1
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71
  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 73
  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 81
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies