Profil firmy
Firma z KRS
Logo firmy

OCENA WIARYGODNOŚCI | GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000048716
NIP:
6340126246
REGON:
270641528
Ocena wiarygodnościJak to działaFAQPrzepisy prawne
Idea
Video Tutorial SowiaZobacz tutoriale
Krok 1. Ocena wstępna
Dane do oceny z bazy OWG.PL
Czy firma jest AKTYWNA
TAK
Czy firma jest płatnikiem VAT (jest w rejestrze VAT)
TAK
Czy firma należy do grupy VAT
NIE
Czy firma ma status płatnika VAT CZYNNY
TAK
Czy firma ma status płatnika VAT ZWOLNIONY
NIE
Czy grupa VAT ma status płatnika VAT CZYNNY
NIE
Czy firma istnieje na rynku ponad rok
TAK
Czy firma ma adres zakwestionowany przez US lub KRS
NIE
Czy firma ma NIP prawidłowy
TAK
Krok 2. Zakup/Sprzedaż
Krok 3. Weryfikacja adresu

Sprawdż oficjalne dane z deklarowanymi przez firmę.

Oficjalne dane firmy:

1) nazwa: GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA
2) kod_pocztowy: 40-202
3) miejscowość: KATOWICE
4) ulica: ALEJA WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO
5) nr budynku: 1A
6) nr lokalu: ---
7) poczta: KATOWICE
Czy firma deklaruje adres zgodny z powyższym? (Zaznacz poprawną odpowiedź)
Krok 4. Weryfikacja konta

Lista kont bezpiecznych wpisanych do rejestru VAT. Prosimy o sprawdzenie Czy firma podaje konto które znajduje się poniżej

-----------------------------------------------------

1) 03175010350000000034937133
2) 04160014621084010890000136
3) 04175010350000000020322028
4) 05175010350000000030769007
5) 08175010350000000022779257
6) 09160014621084010890000046
7) 09175010350000000023463962
8) 09175010350000000025998766
9) 10175010350000000023781425
10) 10175010350000000026788037
11) 10175010350000000038629506
12) 11160014621084010890000107
13) 11175010350000000036858559
14) 12160000031084010890000143
15) 12175010350000000037867535
16) 13114010780000403933001009
17) 13175010350000000023781468
18) 14160014621084010890000053
19) 14175010350000000025999452
20) 15160014621084010890000132
21) 15175010350000000031453647
22) 16113010910003903320200003
23) 16160014621084010890000017
24) 16175010350000000038629301
25) 17175010350000000006385028
26) 17175010350000000022779095
27) 18175010350000000022741926
28) 19175010350000000023781457
29) 20160014621084010890000042
30) 20160014621084010890000139
31) 20175010350000000033279485
32) 21160014621084010890000121
33) 21175010350000000022741969
34) 24124042271111000048404224
35) 24175010350000000033430442
36) 24175010350000000037901075
37) 25175010350000000026610257
38) 25175010350000000037363871
39) 27175010350000000022868737
40) 29124031161111000035035024
41) 29160000031084010890000128
42) 30160014621084010890000056
43) 30175010350000000022779637
44) 31124062921787001116470967
45) 31175010350000000025998855
46) 32160014621084010890000117
47) 33262000060000000000001264
48) 35114010780000403933001001
49) 35175010350000000021166243
50) 35194012100103668800100000
51) 36124062921978001053855975
52) 37160014621084010890000124
53) 37175010350000000006384862
54) 39175010350000000039922479
55) 40114010780000403933001008
56) 40175010350000000025998693
57) 40175010350000000026669448
58) 41124062921111001109169447
59) 41175010350000000038629239
60) 41175010350000000039943395
61) 42144011720000000003716082
62) 42160014621084010890000131
63) 43113010910003903320200002
64) 45175010350000000039951665
65) 45175010350000000041019441
66) 46175010350000000037901067
67) 47160014621084010890000041
68) 47160014621084010890000138
69) 48109020080000000135426362
70) 50109020080000000135426423
71) 50144011010000000011108927
72) 50175010350000000025998901
73) 50175010350000000041207434
74) 51175010350000000039943409
75) 51194012100103668800100100
76) 52175010350000000022779338
77) 53160014621084010890000127
78) 54175010350000000023781409
79) 55160000031084010890000145
80) 55175010350000000035140867
81) 57160014621084010890000055
82) 60160014621084010890000098
83) 60175010350000000021166278
84) 60175010350000000021267643
85) 60175010350000000041571101
86) 61109020080000000148847242
87) 61175010350000000022779176
88) 63175010350000000021267686
89) 64160014621084010890000123
90) 64194012100103668800102000
91) 65175010350000000039090236
92) 67175010350000000006385001
93) 67175010350000000037615218
94) 68160014621084010890000051
95) 68175010350000000026674085
96) 68175010350000000026925509
97) 68175010350000000033430426
98) 69113000070003903320200006
99) 69114010100000403933001016
100) 69175010350000000021267481
101) 70113010910003903320200001
102) 70175010350000000006382328
103) 70175010350000000006385044
104) 71109000880000000151311174
105) 72102010260000180204074407
106) 72124062921111001053855803
107) 72175010350000000022778978
108) 74160014621084010890000137
109) 74175010350000000037901048
110) 75249000050000453062490982
111) 77102010260000160204074415
112) 77124062921787001053856057
113) 79175010350000000021166324
114) 79175010350000000026788056
115) 81144011010000000007603177
116) 81175010350000000025998731
117) 81175010350000000038629198
118) 82175010350000000007295464
119) 82249000050000460027876265
120) 83175010350000000022779265
121) 83194012100103668800110000
122) 84109020080000000135426393
123) 84175010350000000006384986
124) 84175010350000000023115255
125) 85124062921978001116470824
126) 85160014621084010890000133
127) 85175010350000000038629514
128) 85175010350000000038948838
129) 86113010910003903320200004
130) 87102010260000120204074431
131) 88175010350000000021267527
132) 90160014621084010890000140
133) 93175010350000000035157352
134) 94175010350000000030857615
135) 94175010350000000038629255
136) 95160014621084010890000050
137) 96175010350000000037901137
138) 96175010350000000040767487
139) 97175010350000000022743996

Czy firma podaje konto wpisane do rejestru VAT?
Krok 4. Akceptacja końcowa
Czy wszystkie powyższe dane są poprawne
Przejdź wszystkie kroki, aby otrzymać końcową ocenę wiarygodności handlowej.
Ocena końcowa uwzględniająca dane z wszystkich etapów
Ocena wstępna przed zatwierdzeniem danych

Ocena: 4 / 6

4
06

Rady

Wskazanie:

Wybrany rodzaj kontaktu handlowego jest bezpieczny, istnieje jednak ryzyko, że adres deklarowany przez podmiot jest niezgodny z oficjalnym.

Porada dla sprzedających:

W przypadku sprzedaży kontrahentowi zalecamy, aby towary i usługi dostarczyć po dokonanej przedpłacie.

Zagrożenie przy sprzedaży kontrahentowi:

Przypominamy, że brak prawidłowo wskazanego miejsca prowadzenia działalności uniemożliwi skuteczną windykację i wydłuży postępowanie sądowe.

Zagrożenie przy zakupie od kontrahenta:

Przypominamy, że w przypadku płatnościach powyżej 15 000 zł wymagana jest weryfikacja konta na białej liście podatników. Jeżeli konto nie figuruje w rejestrze, to nabywca będzie obciążony solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe kontrahenta. Nie może również zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

FAQ

Dla kogo jest ważna ocena wiarygodności?

Każda firma w Polsce, która wystawia oferty, sprzedaje lub kupuje od innych firm produkty i usługi powinna korzystać z systemu oceny wiarygodności handlowej.

Co ile dni sprawdzać wiarygodność handlową kontrahenta?

Oficjalne dane firmy, które wpływają na ocenę wiarygodności handlowej mogą zmianiać się w ciągu dnia. Zaleca się sprawdzanie wiarygodności handlowej przynajmniej raz dziennie. Raport oceny wiarygodności jest ważny tylko jeden dzień.

Czy warto sprawdzać wiarygodność kontrahenta?

TAK, sprawdzenie wiarygodności handlowej kontrahenta jest wręcz obowiązkowe.

Korzyści płynące z oceny wiarygodności handlowej:

 • Oszczędzamy czas, gdy nie wystawiamy oferty firmie, która nie istnieje lub jest nieaktywna.
 • Oszczędzamy czas, gdy sprzedajemy lub kupujemy od firmy, która nie ma adresu lub jej konto jest nieznane Urzędowi Skarbowemu.
 • Unikamy problemów, a więc oszczędzamy czas i pieniądze, gdy dzięki sprawdzeniu wiarygodności kontrahenta, podejmujemy słuszne decyzje handlowe.
Czy można zaufać systemowi do oceny wiarygodności kontrahenta?

TAK, zaufanie do automatycznych systemów wzrasta. Oczywiście za takimi systemami stoją ludzie, którzy mogą popełniać błędy i być subiektywni. Automat natomiast jest obiektywny, a każdy błąd w jego działaniu, można szybko skorygować.

Czy korzystanie z oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest bezpłatne?

TAK, korzystanie z oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest bezpłatne.

Czy można samodzielnie ocenić wiarygodność kontrahenta?

NIE, Po pierwsze ocenę wiarygodności handlowej kontrahenta powinien robić inny dział, niż dział handlowy.Po drugie jeżeli nawet firma posiada wyspecjalizowany dział prawno-finansowy to mając dane dostępne w profilach owg.pl można nie znać pewnych zależności i popełnić błąd.Po trzecie nasza rekomendacja jest na NIE, bo z pozoru prosta ocena posiada 112 reguł uwzględniających pewne dane z obszaru praktyki US czy KRS, które nie są powszechnie znane.

Generalnie nasz system oceny wiarygodności kontrahenta zapewnia:

 • Szybkość - działa w ułamku sekundy, co nawet dla najlepszego eksperta w Polsce jest niewykonalne.
 • Dostępność - jest dostępny 24 godziny na dobę, gdy ekspert nie jest osiągalny.
 • Przewidywalność - działa w sposób przewidywalny, a ekspert może popełnić błąd, co niestety zdarza się nawet najlepszym.
Jak często można sprawdzać wiarygodność handlową kontrahenta?

Wiarygodność handlową kontrahenta można sprawdzać z częstotliwością 360 sprawdzeń na godzinę. Obecne zabezpieczenie ilości sprawdzeń na godzinę dotyczy jednego IP. Uważamy, że 10 sekund na sprawdzenie kontrahenta jest czasem minimalnym, jaki trzeba poświęcić na analizę i wykonanie wydruku raportu. Czasy krótsze, to najprawdopodobniej praca automatów, a nie użytkownika.

Czy ocena wiarygodności handlowej kontrahenta jest dostępna 24h?

TAK, System oceny wiarygodności handlowej kontrahenta pracuje w pełni automatycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mogą występować przerwy techniczne w celu konserwacji systemu.

Przepisy prawne

Prawo przedsiębiorców
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
Kodeks spółek handlowych
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.)
Podatek od towarów i usług
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
Krajowy Rejestr Sądowy
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 z późn. zm.)
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 541)
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).
Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.)
Statystyka publiczna
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.)

Jak to działa

Lista warunków uwzględnianych w obliczaniu wiarygodności handlowej kontrahenta

Do obliczenia ostatecznej oceny wiarygodności handlowej kontrahenta używamy następujących warunków:

Warunki pobierane z systemu owg.pl

 • Czy firma ma obecnie aktywny status?
 • Czy firma jest płatnikiem VAT?
 • Czy firma należy do grupy VAT?
 • Czy firma ma czynny status płatnika VAT?
 • Czy grupa VAT ma czynny status płatnika VAT?
 • Czy firma podaje konto wpisane do rejestru VAT?
 • Czy firma istnieje na rynku ponad rok?
 • Czy firma ma zakwestionowany adres przez US lub KRS?
 • Czy firma ma prawidłowy NIP?
 • Czy użytkownik rozpatruje sprzedaż kontrahentowi?

Warunki, które użytkownik weryfikuje oceniając swojego kontrahenta:

 • Czy użytkownik rozpatruje zakup od kontrahenta?
 • Czy firma deklaruje adres zgodny z oficjalnym?
 • Czy firma posiada konta virtualne?
 • Czy firma podaje konto spoza listy kont?
Ilość reguł wykorzystywanych do obliczenia ostatecznego wyniku

Współczynnik Wiarygodności Handlowej Kontrahentów uwzględnia 20 warunków oraz 112 funkcji logicznych.Wykonanie obliczeń i analiz oparte zostało o autorski system regułowy Expert. Dzięki temu modelowanie reguł i udoskonalanie współczynnika wiarygodności handlowej kontrahenta jest wykonywane codziennie przez ekspertów od oceny wiarygodności. Udoskonalanie narzędzia regułowego Expert jest realizowane przez dział informatyczny.

Ilość przepisów prawa

Reguły zaszyte w systemie oceny wiarygodności kontrahenta uwzględniają 9 przepisów prawa.

Jaka jest skala liczbowa końcowej oceny?

Skala do oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest 7 stopniowa. Kontrahent otrzymuje ocenę w przedziale od 0 do 6.

Jak działa system regułowy Expert?

System regułowy Expert jest naszym autorskim rozwiązaniem informatycznym, w którym praca eksperta posiadającego wiedzę w danej dziedzinie została wyraźnie oddzielona od prac informatycznych.Ekspert modeluje działanie systemu przy użyciu implikacji czyli formuły zdaniowej JEŻELI ... TO ...

Tryb aktualizacji systemu oceny

System oceny wiarygodności handlowej kontrahenta jest aktualizowany w trybie dniowym. Każda uwaga lub poprawka rozpatrywana jest w pierwszym dniu roboczym po dacie zgłoszenia lub jeżeli jest to dzień roboczy to w tym samym dniu.

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies