Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

WALDEMAR TRUSZKOWSKI PROJECT

NIP:
1130484221
REGON:
010927930
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
WALDEMAR
Nazwisko:
TRUSZKOWSKI
Firma przedsiębiorcy:
WALDEMAR TRUSZKOWSKI PROJECT
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130484221
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
010927930
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Namysłowska
Numer:
19
Lokal:
35
Kod pocztowy:
03-455
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Praga-Północ,
miejsc.
Warszawa,
Namysłowska,
nr
19,
lok.
35,
kod pocztowy
03-455,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 18.20.Z
  Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 20.59.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.19.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 22.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.44.Z
  Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 23.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.61.Z
  Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 25.73.Z
  Produkcja narzędzi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 25.91.Z
  Produkcja pojemników metalowych
 • 25.92.Z
  Produkcja opakowań z metali
 • 25.93.Z
  Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • 25.99.Z
  Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.Z
  Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.30.Z
  Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 27.52.Z
  Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.90.Z
  Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.11.Z
  Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • 28.23.Z
  Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 28.24.Z
  Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • 28.29.Z
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.41.Z
  Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.42.Z
  Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 46.43.Z
  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 46.49.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z
  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.65.Z
  Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z
  Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z
  Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z
  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 58.21.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 60.20.Z
  Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 61.10.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z
  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 82.20.Z
  Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.91.Z
  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 82.92.Z
  Działalność związana z pakowaniem
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1995-01-23
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies