Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

VIDAR DARIUSZ KOSIOREK

NIP:
1130397143
REGON:
011942452
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
DARIUSZ
Nazwisko:
KOSIOREK
Firma przedsiębiorcy:
VIDAR DARIUSZ KOSIOREK
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130397143
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
011942452
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Międzyborska
Numer:
85
Lokal:
-
Kod pocztowy:
04-013
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
mazowieckie,
pow.
Warszawa,
gm.
Śródmieście,
miejsc.
Warszawa,
ul. Ordynacka,
nr
9,
lok.
8,
kod pocztowy
00-364,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 19.20.Z
  Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 20.13.Z
  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z
  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.59.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 21.10.Z
  Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 25.62.Z
  Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 27.90.Z
  Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.29.Z
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.99.Z
  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.12.Z
  Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.13.Z
  Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.48.Z
  Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.75.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.89.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 51.10.Z
  Transport lotniczy pasażerski
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 77.35.Z
  Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1996-07-10
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies