Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

URBANEX - JAROSŁAW URBAŃSKI

NIP:
1130542071
REGON:
012260312
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
JAROSŁAW
Nazwisko:
URBAŃSKI
Firma przedsiębiorcy:
URBANEX - JAROSŁAW URBAŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130542071
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
012260312
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
urbanex1@wp.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-01-24
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Grochowska
Numer:
334
Lokal:
23
Kod pocztowy:
03-823
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Praga-Południe,
miejsc.
Warszawa,
Grochowska,
nr
334,
lok.
23,
kod pocztowy
03-823,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 90.01.Z
  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 47.43.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z
  Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 53.20.Z
  Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1996-12-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies