Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

Technospares Marek Bedyński

NIP:
1130014685
REGON:
002196071
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Marek
Nazwisko:
Bedyński
Firma przedsiębiorcy:
Technospares Marek Bedyński
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130014685
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
002196071
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
bedynski@wp.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-07
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Salamandry
Numer:
3
Lokal:
113
Kod pocztowy:
03-982
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Warszawa,
miejsc.
Warszawa,
ul. Salamandry,
nr
3,
lok.
113,
kod pocztowy
03-982,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 46.14.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 23.44.Z
  Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 32.50.Z
  Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z
  Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.14.Z
  Handel energią elektryczną
 • 35.21.Z
  Wytwarzanie paliw gazowych
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 38.22.Z
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45.31.Z
  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z
  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 46.12.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.13.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.17.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.23.Z
  Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 46.32.Z
  Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • 46.34.B
  Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 46.46.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.63.Z
  Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.30.Z
  Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 47.74.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2015-06-23
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2021-11-30
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
tak
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies