Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

Przedsiębiorstwo Reklamowo-Usługowe "NAJ" Paweł Lech

NIP:
1130021001
REGON:
016375354
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
PAWEŁ
Nazwisko:
LECH
Firma przedsiębiorcy:
Przedsiębiorstwo Reklamowo-Usługowe "NAJ" Paweł Lech
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 2
NIP:
1130021001
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
016375354
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
al. Aleja Dzieci Polskich
Numer:
68C
Lokal:
-
Kod pocztowy:
04-730
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Wawer,
miejsc.
Warszawa,
al. Aleja Dzieci Polskich,
nr
68C,
lok.
-,
kod pocztowy
04-730,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 17.23.Z
  Produkcja artykułów piśmiennych
 • 18.11.Z
  Drukowanie gazet
 • 18.12.Z
  Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z
  Introligatorstwo i podobne usługi
 • 18.20.Z
  Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.40.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.24.Z
  Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 58.13.Z
  Wydawanie gazet
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 73.12.A
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 79.11.B
  Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1990-10-16
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies