Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

PRACOWNIA ART-SAMSEL Maria Uścińska

NIP:
1130113890
REGON:
011584202
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Maria
Nazwisko:
Uścińska
Firma przedsiębiorcy:
PRACOWNIA ART-SAMSEL Maria Uścińska
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130113890
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
011584202
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Stalowa
Numer:
59
Lokal:
20
Kod pocztowy:
03-429
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  MAZOWIECKIE,
  pow.
  Warszawa,
  gm.
  Praga-Północ,
  miejsc.
  Warszawa,
  ul. Środkowa,
  nr
  3,
  lok.
  2,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Warszawa
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Praga-Północ,
miejsc.
Warszawa,
ul. Stalowa,
nr
59,
lok.
20,
kod pocztowy
03-429,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 23.41.Z
  Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 17.21.Z
  Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 23.31.Z
  Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • 23.42.Z
  Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • 32.12.Z
  Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • 32.13.Z
  Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 46.44.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • 46.48.Z
  Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • 46.49.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z
  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.79.Z
  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2015-10-08
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2022-02-01
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
nie
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies