Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

MEDICA VITA DEO GRATIAS Teresa Drapińska

NIP:
1130434849
REGON:
147109823
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
TERESA
Nazwisko:
DRAPIŃSKA
Firma przedsiębiorcy:
MEDICA VITA DEO GRATIAS Teresa Drapińska
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 2
NIP:
1130434849
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
147109823
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Hetmańska
Numer:
27
Lokal:
2
Kod pocztowy:
04-305
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Praga-Południe,
miejsc.
Warszawa,
ul. Hetmańska,
nr
27,
lok.
2,
kod pocztowy
04-305,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 14.39.Z
  Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 47.51.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.89.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A
  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z
  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2014-03-03
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2019-09-01
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
nie
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies