Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

Maciej Gago SAUT

NIP:
1130305833
REGON:
140959398
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Maciej
Nazwisko:
Gago
Firma przedsiębiorcy:
Maciej Gago SAUT
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130305833
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
140959398
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
maciek@hejka.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-08-06
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Bielszowicka
Numer:
54A
Lokal:
-
Kod pocztowy:
04-738
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Warszawa,
miejsc.
Warszawa,
Bielszowicka,
nr
54A,
lok.
-,
kod pocztowy
04-738,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 27.12.Z
  Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 26.51.Z
  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 26.70.Z
  Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 27.11.Z
  Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 27.33.Z
  Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.90.Z
  Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.25.Z
  Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 30.30.Z
  Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 33.16.Z
  Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 35.11.Z
  Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.Z
  Przesyłanie energii elektrycznej
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z
  Demontaż wyrobów zużytych
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.14.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.43.Z
  Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • 47.41.Z
  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 52.23.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.90.Z
  Pozostałe zakwaterowanie
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.C
  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 80.20.Z
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • 81.22.Z
  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2007-05-14
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies