Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

KRASNODWÓR RESTAURACJE KATERING KRYSTYNA LEKAREWICZ

NIP:
1130385766
REGON:
014164009
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
KRYSTYNA
Nazwisko:
LEKAREWICZ
Firma przedsiębiorcy:
KRASNODWÓR RESTAURACJE KATERING KRYSTYNA LEKAREWICZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 2
NIP:
1130385766
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
014164009
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Bonifacego
Numer:
73
Lokal:
118
Kod pocztowy:
02-936
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  -,
  pow.
  -,
  gm.
  -,
  miejsc.
  Warszawa,
  Kocjana,
  nr
  70,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Warszawa
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Warszawa,
miejsc.
Warszawa,
ul. Antoniego Kocjana,
nr
70,
lok.
-,
kod pocztowy
01-473,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 10.13.Z
  Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • 10.71.Z
  Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • 10.73.Z
  Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • 10.85.Z
  Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 10.86.Z
  Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • 10.89.Z
  Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.29.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 56.21.Z
  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.31.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1999-05-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Uprawnienia:
od 2016-09-18 do 2020-09-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży restauracja "TORWAR", ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa. (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-09-18 do 2020-09-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży restauracja "TORWAR", ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2016-09-18 do 2020-09-18 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży restauracja "TORWAR", ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa. (wprowadzone przez Prezydent m.st. Warszawy Warszawa)
od 2019-02-28 do 2029-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży restauracji "Krasnodwór" , 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 70 (wprowadzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa)
od 2019-02-28 do 2029-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży restauracji "Krasnodwór" , 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 70 (wprowadzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa)
od 2019-02-28 do 2029-02-28 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży restauracji "Krasnodwór" , 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 70 (wprowadzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa)

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies