Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

IWA - INFORMACJA WIZUALNA KRZYSZTOF NOWAK

NIP:
1130045214
REGON:
010521524
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
KRZYSZTOF
Nazwisko:
NOWAK
Firma przedsiębiorcy:
IWA - INFORMACJA WIZUALNA KRZYSZTOF NOWAK
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130045214
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
010521524
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
informacjawizualna@wp.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-11-20
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Korsykańska
Numer:
7
Lokal:
90
Kod pocztowy:
02-761
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Warszawa,
miejsc.
Warszawa,
Korsykańska,
nr
7,
lok.
90,
kod pocztowy
02-761,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 77.40.Z
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1991-10-13
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2019-04-01
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies