Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

"FLORYDA" Ryszard Kulikowski

NIP:
5361032780
REGON:
017241236
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Ryszard
Nazwisko:
Kulikowski
Firma przedsiębiorcy:
"FLORYDA" Ryszard Kulikowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 2
NIP:
5361032780
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
017241236
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Adama Mickiewicza
Numer:
22
Lokal:
-
Kod pocztowy:
05-120
Poczta:
-
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
  pow.
  szczycieński,
  gm.
  Pasym,
  miejsc.
  Tylkowo,
  -,
  nr
  ,,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  -
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
legionowski,
gm.
Legionowo,
miejsc.
Legionowo,
Adama Mickiewicza,
nr
22,
lok.
-,
kod pocztowy
05-120,
poczta
-
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 03.12.Z
  Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • 03.22.Z
  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 46.38.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • 47.19.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 47.21.Z
  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.22.Z
  Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.23.Z
  Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.24.Z
  Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.25.Z
  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.26.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 47.29.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z
  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z
  Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.62.Z
  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z
  Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.71.Z
  Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.73.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z
  Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 47.76.Z
  Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 50.10.Z
  Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B
  Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z
  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z
  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 2
 • 56.30.Z
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 79.12.Z
  Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.C
  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 92.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2001-04-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Uprawnienia:
od 2009-06-01 do 2024-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane dla Delikatesów "FLORYDA" - 05-120 Legionowo ul. Adama Mickiewicza 22 (wprowadzone przez Urząd Miasta Legionowo Legionowo)
od 2009-06-01 do 2024-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane dla Delikatesów "FLORYDA" - 05-120 Legionowo ul. Adama Mickiewicza 22 (wprowadzone przez Urząd Miasta Legionowo Legionowo)
od 2009-06-01 do 2024-05-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane dla Delikatesów "FLORYDA" - 05-120 Legionowo ul. Adama Mickiewicza 22 (wprowadzone przez Urząd Miasta Legionowo Legionowo)
od 2022-05-25 do Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa)
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies