Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JARD"

NIP:
1130073854
REGON:
011897013
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
ANDRZEJ
Nazwisko:
WIECZOREK
Firma przedsiębiorcy:
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JARD"
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130073854
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
011897013
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO
Numer:
45
Lokal:
-
Kod pocztowy:
05-071
Poczta:
SULEJÓWEK
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
-,
pow.
-,
gm.
-,
miejsc.
SULEJÓWEK,
UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO,
nr
45,
lok.
-,
kod pocztowy
05-071,
poczta
SULEJÓWEK
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 47.25.Z
  Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 47.21.Z
  Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 49.42.Z
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.11.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 47.89.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 47.81.Z
  Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1993-01-01
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies