Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

ESA Krzysztof Rostkowski

NIP:
1130375130
REGON:
142165811
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
KRZYSZTOF
Nazwisko:
ROSTKOWSKI
Firma przedsiębiorcy:
ESA Krzysztof Rostkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130375130
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
142165811
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
esaudzwig@home.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-22
zmian: 1
Numer telefonu:
601340072
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-05-22
zmian: 1
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Hawajska
Numer:
6
Lokal:
77
Kod pocztowy:
02-776
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Ursynów,
miejsc.
Warszawa,
ul. Hawajska,
nr
6,
lok.
77,
kod pocztowy
02-776,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 26.12.Z
  Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 26.20.Z
  Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.30.Z
  Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.Z
  Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.51.Z
  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 28.22.Z
  Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.17.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.19.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.42.Z
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 77.40.Z
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2010-01-18
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
2014-04-30
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies