Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

Eksperckie wsparcie pacjentów Urszula Jaworska

NIP:
1130250799
REGON:
011555011
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
URSZULA
Nazwisko:
JAWORSKA
Firma przedsiębiorcy:
Eksperckie wsparcie pacjentów Urszula Jaworska
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-07-07
zmian: 2
NIP:
1130250799
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-07-07
zmian: 1
REGON:
011555011
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-07-08
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
office.uj@gmail.com
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-07-08
zmian: 1
Numer telefonu:
608453479
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-07-08
zmian: 1
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Fundamentowa
Numer:
44
Lokal:
14
Kod pocztowy:
04-036
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Praga-Południe,
miejsc.
Warszawa,
ul. Międzynarodowa,
nr
61,
lok.
-,
kod pocztowy
03-922,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-07-07
  zmian: 1
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
 • 58.12.Z
  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z
  Wydawanie gazet
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.21.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z
  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z
  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-07-07
  zmian: 1
 • 59.14.Z
  Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.91.Z
  Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-07-07
  zmian: 1
 • 74.30.Z
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.B
  Działalność pogotowia ratunkowego
 • 86.90.C
  Praktyka pielęgniarek i położnych
 • 86.90.D
  Działalność paramedyczna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-07-07
  zmian: 1
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 88.10.Z
  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 88.91.Z
  Opieka dzienna nad dziećmi
 • 88.99.Z
  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2021-07-07
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-07-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
nie
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies