Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

EduHit Danuta Lembowicz

NIP:
1130388061
REGON:
141610309
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
DANUTA
Nazwisko:
LEMBOWICZ
Firma przedsiębiorcy:
EduHit Danuta Lembowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130388061
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
141610309
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
perdanka@wp.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-11-13
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Perkuna
Numer:
56
Lokal:
33
Kod pocztowy:
04-180
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  MAZOWIECKIE,
  pow.
  Warszawa,
  gm.
  Warszawa,
  miejsc.
  Warszawa,
  ul. Stanisława Rogalskiego,
  nr
  8,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Warszawa
Adres do doręczeń:
woj.
mazowieckie,
pow.
Warszawa,
gm.
Praga-Południe,
miejsc.
Warszawa,
ul. Stanisława Rogalskiego,
nr
8,
lok.
-,
kod pocztowy
03-982,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 66.21.Z
  Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 81.22.Z
  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 82.19.Z
  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 85.10.Z
  Wychowanie przedszkolne
 • 85.59.A
  Nauka języków obcych
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 88.91.Z
  Opieka dzienna nad dziećmi
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2008-11-03
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies