Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

CFG Michał Lachowicz

NIP:
1130565770
REGON:
012956120
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
MICHAŁ
Nazwisko:
LACHOWICZ
Firma przedsiębiorcy:
CFG Michał Lachowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130565770
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
012956120
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
michalcrossfit@gmail.com
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-04-07
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Królewska
Numer:
1
Lokal:
-
Kod pocztowy:
05-540
Poczta:
Zalesie Górne
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
piaseczyński,
gm.
Prażmów,
miejsc.
Ustanów,
ul. Królewska,
nr
1,
lok.
-,
kod pocztowy
05-540,
poczta
Zalesie Górne
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 13.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 15.12.Z
  Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • 47.64.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2012-09-11
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2016-10-04
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
tak
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies