Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

BIAŁOWIESKIE CENTRUM SPORTU Sławomir Droń

NIP:
1130205468
REGON:
052138650
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Sławomir
Nazwisko:
Droń
Firma przedsiębiorcy:
BIAŁOWIESKIE CENTRUM SPORTU Sławomir Droń
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130205468
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
052138650
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul.Stoczek
Numer:
16
Lokal:
-
Kod pocztowy:
17-230
Poczta:
Białowieża
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  PODLASKIE,
  pow.
  hajnowski,
  gm.
  Białowieża,
  miejsc.
  Białowieża,
  ul. Kolejowa,
  nr
  797/14,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Białowieża
Adres do doręczeń:
woj.
PODLASKIE,
pow.
hajnowski,
gm.
Białowieża,
miejsc.
Białowieża,
-,
nr
4,
lok.
-,
kod pocztowy
17-230,
poczta
Białowieża
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 77.21.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 3
 • 47.64.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.78.Z
  Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A
  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.30.Z
  Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 95.29.Z
  Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2014-01-09
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
nie
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Uprawnienia:
od 2020-01-01 do 2024-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Punkt Małej Gastronomii - Zakład Żywienia Zbiorowego - Białowieskie Centrum Sportu, ul. Kolejowa, 17-230 Białowieża - działka Nr 797/14 obręb Zastawa-Krzyże Gmina Białowieża (wprowadzone przez Urząd Gminy Białowieża)
od 2020-01-01 do 2024-12-31 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Punkt Małej Gastronomii - Zakład Żywienia Zbiorowego - Białowieskie Centrum Sportu, ul. Kolejowa, 17-230 Białowieża - działka Nr 797/14 obręb Zastawa-Krzyże Gmina Białowieża (wprowadzone przez Urząd Gminy Białowieża)

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies