Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

BARBARA SZYMANOWSKA MEMOPEA Barbara Szymanowska

NIP:
1130373059
REGON:
015754931
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
BARBARA
Nazwisko:
SZYMANOWSKA
Firma przedsiębiorcy:
BARBARA SZYMANOWSKA MEMOPEA Barbara Szymanowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130373059
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
015754931
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
b_sz@wp.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-11-13
zmian: 1
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
Targowa
Numer:
46
Lokal:
15
Kod pocztowy:
03-733
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
-,
pow.
-,
gm.
-,
miejsc.
Warszawa,
Targowa,
nr
46,
lok.
15,
kod pocztowy
03-733,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 90.01.Z
  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 14.39.Z
  Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • 46.12.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 59.20.Z
  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 77.29.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.33.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 14.19.Z
  Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 74.20.Z
  Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 85.59.A
  Nauka języków obcych
 • 46.13.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 14.13.Z
  Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 59.12.Z
  Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 82.92.Z
  Działalność związana z pakowaniem
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 46.15.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 32.13.Z
  Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 43.33.Z
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 81.22.Z
  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.19.Z
  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 95.29.Z
  Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2004-06-16
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies