Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

ARTEA ARTUR WASILEWSKI

NIP:
1130011468
REGON:
011130406
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
ARTUR
Nazwisko:
WASILEWSKI
Firma przedsiębiorcy:
ARTEA ARTUR WASILEWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130011468
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
011130406
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Powiat:
warszawski zachodni
Ulica:
ul. Szpitalna
Numer:
8A
Lokal:
-
Kod pocztowy:
05-092
Poczta:
Łomianki
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
warszawski zachodni,
gm.
Łomianki,
miejsc.
Łomianki,
ul. Szpitalna,
nr
8A,
lok.
-,
kod pocztowy
05-092,
poczta
Łomianki
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 46.48.Z
  Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 47.77.Z
  Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2004-04-15
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2022-01-31
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies