Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

AGIX Manufaktura Przyrodnicza Grzegorz Bistuła-Prószyński

NIP:
1130253042
REGON:
367761890
Status podmiotu:
ZAWIESZONY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Grzegorz
Nazwisko:
Bistuła-Prószyński
Firma przedsiębiorcy:
AGIX Manufaktura Przyrodnicza Grzegorz Bistuła-Prószyński
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130253042
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
367761890
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Obarowska
Numer:
5
Lokal:
-
Kod pocztowy:
04-322
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Praga-Południe,
miejsc.
Warszawa,
ul. Obarowska,
nr
5,
lok.
-,
kod pocztowy
04-322,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 02.10.Z
  Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 02.40.Z
  Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 74.30.Z
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 91.03.Z
  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 91.04.Z
  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2017-07-20
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
2020-10-01
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
tak
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
Brak wpisów
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów

Reklama

STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies