Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

Adam SOŁTYSIAK ASKES; ADAM SOŁTYSIAK, WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ ASKES s.c.

NIP:
1130065085
REGON:
011301291
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
Adam
Nazwisko:
SOŁTYSIAK
Firma przedsiębiorcy:
Adam SOŁTYSIAK ASKES; ADAM SOŁTYSIAK, WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ ASKES s.c.
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130065085
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
011301291
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
-
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
ul. Sybilli
Numer:
11
Lokal:
44
Kod pocztowy:
01-742
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Adres do doręczeń:
woj.
MAZOWIECKIE,
pow.
Warszawa,
gm.
Żoliborz,
miejsc.
Warszawa,
ul. Sybilli,
nr
11,
lok.
44,
kod pocztowy
01-742,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 26.51.Z
  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 28.22.Z
  Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.25.Z
  Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 28.29.Z
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.41.Z
  Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.91.Z
  Produkcja maszyn dla metalurgii
 • 28.92.Z
  Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 28.93.Z
  Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 28.94.Z
  Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • 28.95.Z
  Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 28.96.Z
  Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • 28.99.Z
  Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.13.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z
  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
2000-06-15
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
 • Dane spółki:
  NIP:
  5252534212
  REGON:
  Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce:
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Brak wpisów
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies