Przejdź do wyszukiwarki »
Profil firmy
Firma z CEIDG

a/ USŁUGI WETERYNARYJNE MONIKA GÓRA-TARGOŃSKA; b/ JOT 2 Monika Góra-Targońska wspólnik spółki cywilnej

NIP:
1130411469
REGON:
017307768
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: Rejestr CEIDG
Dane podstawowe
Imię:
MONIKA
Nazwisko:
GÓRA-TARGOŃSKA
Firma przedsiębiorcy:
a/ USŁUGI WETERYNARYJNE MONIKA GÓRA-TARGOŃSKA; b/ JOT 2 Monika Góra-Targońska wspólnik spółki cywilnej
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
NIP:
1130411469
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
REGON:
017307768
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Forma prawna:
CEIDG - Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Do pobrania
Ikona
Dane kontaktowe rejestrowe
Adres poczty elektronicznej:
mgt0@op.pl
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-10
zmian: 2
Numer telefonu:
-
Numer faksu:
-
Dane adresowe
Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
Ulica:
pl. Inwalidów
Numer:
1
Lokal:
-
Kod pocztowy:
01-552
Poczta:
Warszawa
Dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:
 • woj.
  ZACHODNIOPOMORSKIE,
  pow.
  sławieński,
  gm.
  Darłowo,
  miejsc.
  Gleźnowo,
  -,
  nr
  57,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Gleźnowo
 • woj.
  MAZOWIECKIE,
  pow.
  Warszawa,
  gm.
  Bielany,
  miejsc.
  Warszawa,
  ul. Josepha Conrada,
  nr
  4A,
  lok.
  -,
  kod pocztowy
  -,
  poczta
  Warszawa
Adres do doręczeń:
woj.
mazowieckie,
pow.
Warszawa,
gm.
Żoliborz,
miejsc.
Warszawa,
pl. Inwalidów,
nr
1,
lok.
-,
kod pocztowy
01-552,
poczta
Warszawa
Klasyfikacja działalności
Kod PKD
Nazwa
 • 75.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z
  Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 71.20.A
  Badania i analizy związane z jakością żywności
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 77.21.Z
  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 79.11.B
  Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A
  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z
  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z
  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-10-07
  zmian: 1
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 90.02.Z
  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.29.Z
  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Dane dodatkowe
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:
1995-03-15
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-10-07
zmian: 1
Data zawieszenia wykonywania idywidualnej działalności:
-
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności:
-
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:
-
Data wykreślenia wpisu z rejestru:
-
Małżeńska wspólnota majątkowa:
-
Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
 • Dane spółki:
  NIP:
  1131752876
  REGON:
  Data zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w spółce:
Zakazy
Brak wpisów
Informacje dotyczące upadłości/postępowania naprawczego/postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Informacje o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanych
Uprawnienia:
od 2004-09-27 do Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Organizator i pośrednik. Wspólnik spółki cywilnej. (wprowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa)
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies